Diensten

Regelmatig is HOME te vinden in diverse kerken en gemeenten. Zowel in reguliere diensten op de zondag alsook op tijdens bijzondere samenkomsten. We dragen bij aan bestaande diensten én we kunnen vorm geven aan de gehele dienst (complete invulling)
Ten aanzien van diensten kun je denken aan:

  • Doop- / Opdraagdiensten: muzikale omlijsting ter ere van nieuw leven
  • Trouwdiensten: muzikale invulling van de dienst ter ere van jullie liefde
  • Rouwdiensten: muzikale bijdrage ter ere van het leven van een dierbare
  • Out-of-the-box diensten: themadiensten, middagdiensten, etc.
  • Vertragingssamenkomst (complete invulling): Bijeenkomst waarin aanbidding, reflectie, stilte en relatie met God centraal staan. Om tijd te nemen in een wereld waarin we zoveel van onze tijd geven. Om even achteruit lopend terug te kijken in plaats van altijd naar voren te rennen. Wat kom je tegen als je de stilte toelaat? Bezinning op je leven vanuit Gods perspectief. In de vertragingssamenkomst ontdek je waar Gods verhaal jouw verhaal raakt.
  • Protestdienst (complete invulling): Dienst die bestaat uit reeks prikkelende vragen die ook in de kerk gesteld moeten worden.  We voegen bekende protestliederen toe aan de liturgie, dat kan prima. Zou omgekeerd onze liturgie ook wat kunnen toevoegen aan maatschappelijke protestbewegingen? In de Dienst van het Protestlied gaan we op zoek naar dat snijvlak. Naar teksten en liederen waar God, protest en jouw stem samenkomen.